Skip to main content
Nemožno vytvoriť faktúru zo zálohy

Chyba: Nie je možné vytvoriť faktúru z bezpoložkovej zálohy

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Záloha vytvorená z prijatej objednávky je skutočne vždy bezpoložková, takže odpočet z položky faktúry by bol možný len z druhej strany - najprv vytvoriť faktúru s položkami v príslušnej výške a potom odpočítať zálohu (cez Služby v detaile faktúry).

Ďalšou možnosťou, pravdepodobne používateľsky prívetivejšou, je vytvoriť faktúru z prijatej objednávky. Ak už bola pre danú objednávku vytvorená záloha, automaticky sa ponúkne na odpočet pri pokuse o vytvorenie faktúry (daňového dokladu). Po potvrdení sa vytvorí faktúra s príslušnými položkami a odpočtom zálohy.

Did this answer your question?