Pri zapnutí negatívnej rezervácie sa neberie do úvahy, či ide o negatívny stav vytvorený požiadavkou na odoslanie alebo rezerváciou.

Nezáleží na tom, ako bol negatívny stav vytvorený.

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Popis vytvorenia rezervácie

Did this answer your question?