Automatická negatívna rezervácia

Záleží na tom, či je negatívny stav vytvorený automatickou rezerváciou z požiadaviek alebo z rezervácií

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pri zapnutí negatívnej rezervácie sa neberie do úvahy, či ide o negatívny stav vytvorený požiadavkou na odoslanie alebo rezerváciou.

Nezáleží na tom, ako bol negatívny stav vytvorený.

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Did this answer your question?