Kontakty na faktúre

Ako nastaviť rôzne kontakty na faktúre

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak potrebujeme rôzne kontaktné údaje pre rôzne typy faktúr (alebo stredísk), vyplníme tieto údaje v menu Nástroje - Číselníky - Strediská. Potom prednastavíme stredisko na typ faktúry s upravenými kontaktnými údajmi alebo vyberieme stredisko len v jednotlivých dokladoch.

Poznámka: táto funkcia sa skrýva za funkciou stanovenia cien v centre, ktorá je k dispozícii len vo verzii Premium.

Did this answer your question?