Sociálne poistenie a zdravotné poistenie

Sociálne poistenie zamestnanca sa počíta z nižšej sumy ako zdravotné poistenie, ako

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

U zamestnancov s vyššími príjmami môže byť v priebehu roka prekročený limit pre platenie sociálneho poistenia, ktorý je za rok 2017 1 355 136 Kč (možno zistiť zo mzdového listu). Limit sa však nevzťahuje na zdravotné poistenie.

Did this answer your question?