Heslo pre otvorenie výplatnej pásky

Zadanie hesla pre otvorenie výplatnej pásky

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak zadáme heslo pre otvorenie výplatnej pásky zamestnanca v personálnom systéme a zatvoríme formulár a potom ho znovu otvoríme, zobrazí sa nám pole prázdne (v tejto chvíli nemáme kontrolu, či je heslo zadané alebo nie). Musíte sa odhlásiť zo spoločnosti a znova sa prihlásiť. Po otvorení karty zamestnanca sa v poli Heslo zobrazia bodky (heslo je vyplnené).

Did this answer your question?