Skip to main content
Exekúcia

Exekúcia - pole Zrážka zo mzdy do

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zrážka zo mzdy znamená, že zamestnávateľ je povinný vykonávať zrážky zo mzdy po doručení exekučného príkazu alebo exekučného príkazu bez toho, aby rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

Zamestnávateľ zrážky deponuje (t. j. zrážky sa vykonávajú zo mzdy, ale peniaze nikam neodchádzajú, len zostávajú zrazené), kým zamestnávateľovi nie je doručený právoplatný príkaz. Vtedy sa doteraz vykonané zrážky odvedú na účet príjemcu a každý ďalší mesiac sa už takto neodvádzajú bez toho, aby boli uložené.

Pri zadávaní exekúcie do systému HR je tu k dispozícii pole "Vklad do:". Toto pole má však len informatívny charakter, takže jeho vyplnenie nebráni vytvoreniu iného mzdového záväzku a jeho prípadnému ponúknutiu na vloženie do platobného príkazu.

Did this answer your question?