Kód činnosti (ELDP) možno nastaviť v module Ľudské zdroje, karta Zamestnanie, kód ELDP. Po vyplnení tohto poľa sa kód zobrazí v evidenčnom liste.

Did this answer your question?