Prehľad zdravotného poistenia

Ako zobraziť prehľad zdravotného poistenia len pre konkrétnu poisťovňu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Otvoríme aktualizáciu miezd. Ak nemáme stĺpec Zdravotné poistenie, pridáme ho pomocou funkcie Výber stĺpca. Potom zoraďte údaje podľa zdravotnej poisťovne a ťahaním zaškrtávacích políčok vľavo vyberte len zamestnancov s príslušnou poisťovňou. Potom si môžeme zobraziť tlačovú zostavu Prehľad zdravotného poistenia.

Did this answer your question?