Report for ISPV

Report for ISPV

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

ISPV už nie je podporovaný, pretože tento modul mal chyby a nepoužívalo ho veľa zákazníkov. Hlásenie si môžete prezerať vo formáte XML, ale údaje musíte manuálne upraviť podľa pokynov ISPV. Súbor XML môžete tiež nahrať do lokálneho akvizičného programu, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na stránke ispv.cz, kde je možné údaje upravovať a obsahuje kontroly platnosti údajov.

Did this answer your question?