Prehľad Sociálnej poisťovne

Nevytlačí sa bankový účet v prehľade o výške poistného pre Sociálnu poisťovňu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Táto situácia nastáva, ak je v Zozname bankových účtov viacero účtov označených ako primárne.

Riešením je určiť len jeden účet ako primárny a začiarknuť políčko Primárny účet.

Did this answer your question?