Táto situácia nastáva, ak je v Zozname bankových účtov viacero účtov označených ako primárne.

Riešením je určiť len jeden účet ako primárny a začiarknuť políčko Primárny účet.

Did this answer your question?