All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: zamestnanci
Neexistuje žiadne tlačivo pre prehľad platieb poistného zamestnávateľa
Neexistuje žiadne tlačivo pre prehľad platieb poistného zamestnávateľa

Chyba: Neexistuje formulár pre prehľad platieb poistného zamestnávateľa

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Program hlási chybu v ponuke:

Zamestnanci/ Tlačivá/ Pre zdravotné poisťovne/ Prehľad platieb poistného.

Uistite sa, že ste v adresári spoločnosti vyplnili Kód tlače pre príslušnú zdravotnú poisťovňu.

Did this answer your question?