Program hlási chybu v ponuke:

Zamestnanci/ Tlačivá/ Pre zdravotné poisťovne/ Prehľad platieb poistného.

Uistite sa, že ste v adresári spoločnosti vyplnili Kód tlače pre príslušnú zdravotnú poisťovňu.

Did this answer your question?