Nefunguje import objednávky (iná hodnota)

Pri vytváraní objednávky (dokladu) cez API (XML) import zlyháva kvôli inej celkovej hodnote

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

<errors>

<error path="objednavka-prijata[temporary-id=null].sumOsv" code="PROP" for="sumOsv" value="550.55"> Zadaná hodnota [550.55] vlastnosti [sumOsv] sa líši od vypočítanej hodnoty [0.0]

</error>

</chýb>

Musí byť uvedený prvok (ak je bez položky) </without>true</without>.

Ak má položky, objednávka z nich vyberie sumu a DPH.

Did this answer your question?