Započítanie v rôznych menách

Započítanie - faktúra vystavená v CZK a banka ju prijíma v mene

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
  1. banka - pošlite peniaze na trase 261 (nechajte bez párovania)

  2. kredit (čerpanie), porovnať príjem s bankou, t. j. čerpanie opäť s 261, suma v Kč, ktorá je na bankovom doklade

  3. kredit (potvrdenie) na úhradu VF - suma v CZK, ktorá je uvedená na faktúre, po spárovaní sa dotiahne protiúčet od VF

  4. kredit (náklad) , ktorým sa zaúčtuje rozdiel v Kč medzi predchádzajúcimi dvoma kreditmi na jeden z nákladových účtov

Did this answer your question?