Majetok odpisovaný v inom pláne

Dôkaz o majetku odpisovanom v inom pláne

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
 1. prístup k menu Aktíva - Aktíva;

 2. kliknite na tlačidlo Nový;

 3. na záložke Základný list vyberte hodnotu v poliach Inventárne číslo, Názov, Druh (majetku), Stredisko, do poľa Cena pri zaradení (Sk) zadajte hodnotu (v pôvodnom programe); cena pri zaradení je na úrovni úplnej vstupnej ceny majetku (t. j. zvýšená o hodnotu technického zhodnotenia, resp. znížená o čiastočné vyradenie);

 4. ďalej vyplňte pole Dátum nákupu, napr. 10.3.2013; hodnota tohto poľa sa automaticky skopíruje na kartu Odpisy do poľa Dátum zaradenia;

 5. vyplňte ďalšie údaje na karte Základný list;

 6. na karte Odpisy zmeňte hodnotu v poli Dátum zaradenia na dátum, od ktorého máte majetok zaevidovaný vo Flexi, napr. 01.01.2015;

 7. do poľa Odpisy odpísané pri zaradení (mesiace) uveďte počet kalendárnych mesiacov od mesiaca začatia odpisovania po jeho zaevidovanie vo Flexi, napr. odpisovanie začalo 1.4.2013, zaevidované vo Flexi 1.1.2015, teda 21 mesiacov odpísané pri zaradení; vyplní sa pole Dátum pôvodného zaradenia;

 8. na karte Odpisy zadajte do poľa Vytvoriť účtovné odpisy hodnotu Áno;

 9. vyplňte polia Daňový zostatok (CZK), Účtovný zostatok (CZK);

 10. vyplňte polia Začiatok daňových odpisov a Začiatok účtovných odpisov (hodnota je rovnaká ako v poli Dátum zaradenia);

 11. vyplňte pole Vytvoriť účtovné odpisy podľa potreby - ak sa nevytvárajú žiadne odpisy, zadajte Nie; ak sú účtovné odpisy iné ako daňové, ponechajte Áno a do poľa Zostáva odpisovať (mesiace) zadajte počet zostávajúcich mesiacov;

 12. vyplňte metódu odpisovania, ak sa uplatňuje. Zvýšenie odpisov v roku 1 a odpisová skupina;

 13. potom kliknite na tlačidlo Servis v hornej časti a vyberte položku Generovať odpisy;

 14. záznam uložte pomocou tlačidla Uložiť a zavrieť.

Did this answer your question?