Nanešťastie to nie je možné, najprv musíte odoslať e-mail a potom vygenerovať PDF dokumentu.

Did this answer your question?