Odoslanie e-mailu spolu s uložením prílohy

Môžem uložiť prílohu PDF cez API spolu s odoslaním e-mailu

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Nanešťastie to nie je možné, najprv musíte odoslať e-mail a potom vygenerovať PDF dokumentu.

Did this answer your question?