Skip to main content
Čo je potrebné na načítanie výpisov z podateľne

Čo je potrebné na načítanie výpisov z podateľne

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Podateľňa poskytuje možnosť načítania výpisov o platbách vo formáte CVS-Excel, tento formát je možné bez problémov importovať za predpokladu, že má osoba zakúpený doplnok Banka+import položiek.

Platby potom môžete spárovať s potrebnými dokladmi. Samozrejme, pred importom je potrebné upraviť program Excel tak, aby bol vhodný na import.

Druhou možnosťou je, že si necháme vytvoriť "Flexi2XML prenosový mostík", potom je potrebné zriadiť fiktívny účet pre podateľňu, kde sa zvolí nami vytvorený formát, zriadi sa priečinok na sťahovanie ,,výpisov,, kde sa načíta neupravený Excel z podateľne a následne sa tento Excel stiahne klasicky cez načítanie výpisov v záložke banka.

Did this answer your question?