Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyObchodné koliesko na pracovnej ploche
Prijatá ponuka a vystavená objednávka + objednávka na minimum na ploche
Prijatá ponuka a vystavená objednávka + objednávka na minimum na ploche

Praktická ukážka vytvorenia akceptovanej ponuky a vystavenej objednávky + objednávky na minimum v pracovnej ploche

Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

Registrujete prijatú ponuku od dodávateľa a chcete ju zaregistrovať v systéme ABRA Flexi.

Tvorba sa uskutočňuje z dôvodu koherencie dokumentov a zjednodušenia spracovania v module Vydané nákupy/dotazníky. Označíme dopyt a v hornom menu pomocou tlačidla SLUŽBY vybrať "Vytvorenie prijatej ponuky"

Potom sa zobrazí obrazovka na úpravu dokumentu, kde môžete vyplniť potrebné údaje alebo upraviť ponuku. Pri vytváraní dokladu môžete prednastaviť typ dokladu na vytvorenie vystavenej objednávky.

Uložený dokument potom nájdete v hornom menu Nákup/prijaté ponuky.

Ak akceptujete cenu dodávateľa, potom => vytvorte Vydané objednávky. Vytváranie sa vykonáva z dôvodu koherencie dokumentov a zjednodušenia spracovania v module Nákup/akceptované ponuky. Vyberte menu a v hornom menu pomocou tlačidla SLUŽBY vybrať "Vytvoriť vydanú objednávku"

Uložený dokument potom nájdete v hornom menu Objednávky na nákup/vydanie.

Po vytvorení vystavenej objednávky máte možnosť objednať až do výšky minima. Túto funkciu nájdete v hornom menu pomocou tlačidla SLUŽBY vybrať "Objednávka na minimum"

Následne sa zobrazí formulár s tovarom, ktorý je možné objednať až do minimálnej výšky. Tu vyberiete príslušného dodávateľa a množstvo.

Predpokladom pre použitie funkcie "objednať na minimum" je, že máte vyplnené minimálne zásoby na skladovej karte. V okamihu, keď množstvo zásob klesne pod tento minimálny limit, automaticky sa zadá do formulára.

Did this answer your question?