Skip to main content
Platobný príkaz: Podmienky pre načítanie dokladu

Aké doklady môžem načítať do platobného príkazu, za akých podmienok

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Podmienky pre načítanie do platobného príkazu sú nasledovné:

  • neexistuje zaškrtávacie políčko "No Cashing" (viditeľné len na FAP, ZAV)

  • BU na faktúre sa zhoduje s BU na objednávke

  • na faktúre je uvedený bankový účet príjemcu

  • celková suma > 0 a je to aj modul FAP, ZAV alebo celková suma < 0 a je to aj modul FAV, PHL

  • stav úhrady je prázdny alebo je iný ako uhradený, ručne uhradený

  • faktúra nebola zrušená

  • stĺpec "Na príkaz?" na faktúre je prázdny alebo sa líši od stĺpca "Odoslaná objednávka" (tento stĺpec je nastavený automaticky)

  • mena faktúry zodpovedá mene objednávky

  • forma platby na faktúre je nevyplnená alebo je "Prevod"

+ faktúry by nemali byť predtým vybrané pre aktuálny platobný príkaz.

Did this answer your question?