Spárovanie viacerých faktúr v cudzej mene

Ako spárovať platbu v CZK s viacerými faktúrami v cudzej mene

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Najprv je potrebné vypočítať (hodnota platby v CZK / suma dokladov v mene) výmenný kurz, ktorým sa hodnoty faktúr v mene prepočítajú na hodnoty v CZK.

Úhradu v banke je potrebné ďalej rozdeliť na niekoľko častí (podľa počtu dokladov, ktoré sa majú uhradiť), sumy úhrad sa vypočítajú vynásobením súm faktúr a kurzu vypočítaného podľa vyššie uvedených pokynov.

V poslednom kroku spájame úhrady s faktúrami. Pri párovaní sme požiadaní, aby sme nastavili menu uhrádzaného dokladu na menu faktúry, odpovieme ÁNO. Na otázku, či ide o úplnú úhradu, odpovedáme tiež ÁNO (ak je faktúra plne uhradená).

Po spárovaní prípadne vznikne v interných dokladoch kurzový rozdiel.

Did this answer your question?