Načítanie výpisov

Nastavenia potrebné na načítanie bankových výpisov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V aplikácii Flexi je potrebné najprv nastaviť bankový účet, najmä jeho číslo, banku a údaje na karte elektronickej banky (Peniaze -> Zoznam bankových účtov -> Zmena účtu -> Elektronická banka).

Určite formát výpisov alebo príkazov na základe možností banky, tu je odkaz s podporovanými formátmi:

V poli "výpisy:" musíte uviesť cestu k priečinku v počítači, do ktorého sťahujete výpisy z int. bankovníctva, a teda do ktorého sa majú načítať do Flexi. Naše odporúčanie pre kontrolu duplicitných príkazov je ignorovať už načítané položky, inak môže ignorovanie načítaných príkazov viesť k nenačítaniu ešte nenačítaných položiek obsiahnutých v už načítanom príkaze.

Po vyplnení potrebných údajov môžete prejsť do záznamov banky (Peniaze -> Banka) a kliknúť na Čítať výpisy prostredníctvom Služby.

Ak je bankový účet správne nastavený, položky daných výpisov sa načítajú do záznamov banky.

Did this answer your question?