Pri spustení automatického párovania cez API sa používa možnosť párovania podľa variabilného symbolu a množstva.

Did this answer your question?