REST API - automatické párovanie

Ktorá z možností automatického párovania sa používa cez REST API

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Pri spustení automatického párovania cez API sa používa možnosť párovania podľa variabilného symbolu a množstva.

Did this answer your question?