V súčasnosti nemôžeme vytvoriť menu a faktúru s odkazom na ňu súčasne.
Ak najprv vytvoríte menu s faktúrou, ktorá ju neobsahuje, import prebehne v poriadku. Prípadne je samozrejme možné najprv použiť jedno XML na stanovenie meny a potom použiť druhé na stanovenie faktúry.

Did this answer your question?