Informácie o firme, podnikateľovi, či je nespoľahlivým daňovníkom, získate kliknutím na "Aktualizovať všetko" v registri adries firiem.

Tieto informácie sú potom k dispozícii v záhlaví spoločnosti v adresári.

Did this answer your question?