Skip to main content
Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (4/16)

Vyplnenie adries firiem a ich bankových účtov

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V ponuke Obchodní partneri - Adresy firiem sa evidujú údaje o vašich obchodných partneroch. Je potrebné ich nastaviť pred zadaním dokumentov.

Môžete si vybrať z dvoch spôsobov:

  • ručné zadanie adresy

  • import z Excelu, čo je užitočné pri veľkom počte adries.

Pri zadávaní adries nevypĺňame informácie na karte Bankové spojenie. Ak ich chcete doplniť, použite službu Obchodní partneri - Adresy firiem - Aktualizovať všetko. Viac informácií nájdete v článku o adresovaní.

Did this answer your question?