Skip to main content
All CollectionsZnalostná databáza webových aplikácií (WUI)Modul: adresár
Zadávanie firemných adries a bankových účtov do webového rozhrania
Zadávanie firemných adries a bankových účtov do webového rozhrania

Ako vyplniť adresár spoločnosti a bankové účty vo webovom rozhraní

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V ponuke Obchodní partneri - Adresy firiem nájdete informácie o svojich obchodných partneroch. Pred zadaním dokladov je potrebné ich nastaviť.

Môžete si vybrať z dvoch spôsobov:

Pri zadávaní adries nedopĺňame údaje na karte Bankové spojenie. Na ich doplnenie môžete použiť službu Obchodní partneri - Adresy firiem - Aktualizovať všetko. Viac informácií nájdete v článku o adresári.

Did this answer your question?