Skip to main content
Problém pri pridávaní niektorých údajov do adresára

U niektorých spoločností v adresári nie je možné pridať položky Bankovníctvo, Kontakty, Cieľové miesta, Udalosť (v systéme macOS)

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?