Potrebujete zväčšiť veľkosť okna alebo rozšíriť okno otvorenej položky v adresári.

Situácia je pravdepodobne spôsobená nízkym rozlíšením spolu s Javou.

Did this answer your question?