Faktúra k dátumu v období, za ktoré sa vystavuje

Ako nastaviť zákaznícku zmluvu tak, aby sa faktúra vystavovala k dátumu obsiahnutému v období, za ktoré sa má vystaviť

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Fakturuje sa vždy za už uplynulé obdobie (napr. 1. október za uplynulý 9. mesiac). Ak chcete nastaviť zmluvu, ktorá vygeneruje faktúru za uplynulé obdobie v tom istom mesiaci (napr. 10/9 za 9. mesiac), musíte ju spätne nastaviť na -10 dní.

Did this answer your question?