Nie je priame prepojenie medzi zmluvou a faktúrou.

Je však možné zobraziť kompletný zoznam vygenerovaných faktúr zo zmluvy:

Z faktúry je možné danú zmluvu sledovať len podľa poľa "Číslo zmluvy":

Did this answer your question?