Skip to main content
Purchase

Introduction

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Modul obsahuje formuláre a funkcie potrebné na nákup produktov a služieb (vrátane prepojenia s cenníkom a skladovými položkami). Centrom celého modulu sú prijaté faktúry so všetkými potrebnými funkciami na prácu s nimi. Typy faktúr umožňujú preddefinovať množstvo parametrov, ktoré potom už nemusíte zadávať. Pri vytváraní novej faktúry vyplníte hlavičku faktúry informáciami o dodávateľovi, spôsobe a podmienkach platby, fakturácii atď. Ak faktúra obsahuje položky, ktoré sú zahrnuté v zásobách, systém môže automaticky generovať príjemky. Prijaté faktúry často obsahujú položky, ktoré je potrebné rozpísať podľa vašich interných potrieb. Na tento účel sa používa tzv. položka vysielania.

Faktúry a údaje na nich sa menia na základe funkcií vykonaných v tomto module (podobne ako pri vydaných faktúrach). Samotná úhrada faktúr sa uskutočňuje prostredníctvom bankových a pokladničných dokladov. Tieto doklady konvertujú faktúry do stavu zaplatené alebo čiastočne zaplatené.

Dokumenty, ktoré súvisia s konkrétnou faktúrou, môžete zobraziť v zozname pomocou tlačidla Väzby. Ďalšou funkciou je možnosť prepojenia medzi súvisiacimi dokladmi (úhrady, zálohy a zálohové daňové doklady). Môžete zobraziť alebo vytlačiť záznam prijatých faktúr a zostatkov dodávateľov v ľubovoľnom období podľa niekoľkých voliteľných kritérií.

Po dokončení účtovných pravidiel sa doklad okamžite zaúčtuje.

Ak vo svojej firme používate objednávky, môžete v tomto module zadať všetko, čo predchádza prijatej faktúre. Odošlete svojmu dodávateľovi dopyt, ktorý zaznamenáte do zoznamu dopytov. Na základe toho dostanete od dodávateľa cenovú ponuku. Po schválení cenovej ponuky automaticky vytvoríte vystavenú objednávku a po dodaní tovaru prijatú faktúru.

Základný proces predaja:

  1. Spoločnosť vystaví žiadosť na strane dodávateľa.

  2. Dodávateľ reaguje vytvorením ponuky.

  3. Spoločnosť dostane akceptovanú ponuku a vystaví objednávku na základe akceptovanej ponuky.

  4. Spoločnosť dostane faktúru od dodávateľa a spracuje prijatú faktúru.

Kapitoly:

Did this answer your question?