Tento prípad je možné riešiť nastavením spätnej fakturácie pomocou počtu dní zadaných s mínusom (dni sa odpočítajú od konca fakturačného obdobia). Napríklad Začiatočná fakturácia, počet dní = -30.

Did this answer your question?