All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: obchodní partneri
Generovanie faktúry s dátumom splatnosti totožným s dátumom vystavenia
Generovanie faktúry s dátumom splatnosti totožným s dátumom vystavenia

Ako vygenerovať faktúru zo zmluvy tak, aby mala dátum splatnosti totožný s dátumom vystavenia a bola vystavená len v období, za ktoré je vystavená

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Tento prípad je možné riešiť nastavením spätnej fakturácie pomocou počtu dní zadaných s mínusom (dni sa odpočítajú od konca fakturačného obdobia). Napríklad Začiatočná fakturácia, počet dní = -30.

Did this answer your question?