Minimálna konfigurácia súboru XLS je nasledovná:

Firma - skratka/kód firmy z adresára firiem

Cenník - skratka/kód cenníkovej položky

Kód tovaru/materiálu - skratka tovaru dodávateľa (nepovinné)

Kúpna cena - suma vo vybranej mene

Mena - skratka meny (vyhľadávanie v Nástroje -> Slovníky -> Meny)

Did this answer your question?