Kontrola, či niektoré z uvedených položiek nie sú v programe Excel uvedené dvakrát (alebo viac ako raz).

Po odstránení duplicitnej položky by mal import prebehnúť v poriadku.

Did this answer your question?