Opis chyby môžete získať pomocou príkazov na ladenie.

Pri importe z programu Excel sa vyskytne chyba aplikácie, pokiaľ nejde o súbor typu tabuľka programu Excel.

Súbory môžu mať príponu XLS, ale nie sú uložené ako tabuľky programu Excel.

Excel to hlási aj pri otvorení súboru.

Súbory môžu byť textové, riešením je ich opätovný preklad do formátu Excel.

Did this answer your question?