Skip to main content
Importovanie údajov z aplikácie iDoclad

Môžem importovať údaje z iDoclad do ABRA Flexi? V akom formáte môžem importovať dokumenty z iDoclad?

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Existuje niekoľko možností importu do systému ABRA Flexi v závislosti od formátu, ktorý poskytuje iDocladu.

Pre XML je potrebné mať transformáciu XSLT medzi formátmi XML. Potom je možné použiť konvertor Flexi2XML. Tu však potrebujete programátora, ktorý vám transformáciu XSLT pripraví.

Flexi2XML konvertor - Flexi2XML konverzný nástroj na konverziu formátov XML

Používateľsky jednoduchý import je potom jednoduchší pomocou programu Excel. V návodoch nájdete importy vydaných faktúr a položiek vydaných faktúr a ďalšie informácie. Importy programu Excel môžu byť z našej strany spracované vlastnou službou. Hodinová sadzba je potom 1 500 Kč bez DPH.

Importy z programu Excel (1/10 ) - Úvod k výučbe importov z programu Excel

Potom sú k dispozícii partnerské riešenia, pri ktorých odporúčam kontaktovať tvorcu riešenia a získať viac informácií. Tieto doplnky na našej strane nespravujeme.

iDocument2FlexiBee (Autor: Jan Bláha, e-mail info@blahasoft.cz)

Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na našu technickú podporu.

Did this answer your question?