Chybná správa nastane, ak typ následného skladového dokladu nie je správne nastavený na type dokladu, ktorý sa importuje a následne automaticky vytvorí skladový doklad.

Napr. typ skladového dokladu pri automatickom generovaní skladového dokladu z faktúry.

Napr. následný typ výrobného dokladu v type skladového dokladu.

Did this answer your question?