Zľava na doklade

Ako vytvoriť zľavu na doklade v CZK a nie v percentách?

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
  1. v menu Nákup - Prijaté faktúry zaevidujte jednotlivé položky tovaru (tlačidlo Pridať - Položky), napr. tovar A (5x za 100 Kč/ks), tovar B (3x za 200 Kč/ks),

  2. ako položku tovaru zaregistrujte aj zľavu - do poľa Názov zadajte "Zľava" a do poľa Cena celkovú výšku zľavy, napr. "-200",

  3. z prijatej faktúry sa vygeneruje skladová príjemka (ponuka Tovar - Príjemky/Príjemky),

  4. Nynie je potrebné zľavu rozpustiť - na konkrétnom príjemcovi kliknite na tlačidlo Služby a vyberte možnosť Rozpustiť vedľajšie náklady na sklad,

  5. v sprievodcovi vyplňte pole Náklady, ktoré sa majú uhradiť (napr. "-200") a Vyberte spôsob uhradenia nákladov.

Tento postup platí aj pre vystavené faktúry.

Did this answer your question?