Skip to main content
Uchovávanie údajov bývalých zákazníkov z pohľadu GDPR

Ak máme v adresári spoločnosti, ktoré už nie sú našimi zákazníkmi alebo už neexistujú, čo s nimi urobíme

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ak ide o spoločnosť (s.r.o., ..), môžem tieto údaje uchovávať. GDPR sa nevzťahuje na právnické osoby.

Ak ide o fyzickú osobu a faktúru vystavenú na túto osobu vlastním, mám povinnosť spracúvať tieto údaje v súlade so stanovenými účelmi (ak účel nemám, mám povinnosť zabezpečiť vymazanie alebo anonymizáciu týchto údajov).

Did this answer your question?