Ak ide o spoločnosť (s.r.o., ..), môžem tieto údaje uchovávať. GDPR sa nevzťahuje na právnické osoby.

Ak ide o fyzickú osobu a faktúru vystavenú na túto osobu vlastním, mám povinnosť spracúvať tieto údaje v súlade so stanovenými účelmi (ak účel nemám, mám povinnosť zabezpečiť vymazanie alebo anonymizáciu týchto údajov).

Did this answer your question?