Flexi a jeho zálohovanie je pomalé

Problém môže byť spôsobený veľkým objemom dát

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Pomalé zálohovanie môže byť spôsobené objemom dát v predchádzajúcich obdobiach.
Nanešťastie nie je možné zálohovať samostatne, ale je možné vymazať žurnálovú tabuľku (wzurnal) v databáze, ktorá zaznamenáva zmeny a obsahuje záznamy o zmenách od začiatku používania Flexi.

Vymazaním tejto tabuľky môžete výrazne zmenšiť veľkosť údajov, a tým skrátiť proces zálohovania, ale zabráni to možnosti analyzovať prípadné chyby v minulom období.

Did this answer your question?