Odoslanie faktúry e-mailom v Linuxe neobsahuje prílohu

Nepracuje odoslanie faktúry e-mailom priamo z Flexi v Linuxe

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Flexi v Linuxe podporuje iba Mozilla Thunderbird.

Ak sa vám Thunderbird otvorí, ale chýbajú vám prílohy (PDF), musíte nastaviť cestu k binárnemu súboru "thunderbird" v premennej prostredia "MAILER". Môžete to urobiť napríklad úpravou súboru "/etc/default/flexibee" - pridajte sem riadok "export MAILER=thunderbird".

Druhou možnosťou by bolo nastaviť túto premennú v profile, tu sa postup líši podľa distribúcie/grafického prostredia. Vo väčšine prípadov stačí pridať rovnaký riadok do súboru "~/.profile".

Did this answer your question?