V

priečinku C:/Program Files (x86)/WinStrom/Service spustite súbor reset_password.bat - otvorí sa príkazový riadok so zoznamom všetkých používateľov z databázy.

Podľa pokynov v príkazovom riadku vypíšte používateľa, ktorého heslo chcete zmeniť, a stlačte kláves Enter. Zobrazí sa nové heslo. Potom ho môžete zmeniť po prihlásení do systému Flexi v časti Nástroje - Zmena hesla.

Did this answer your question?