All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Inštalácia a prevádzka
Obnovenie hesla Flexi v lokálnej alebo serverovej inštalácii na OS Windows
Obnovenie hesla Flexi v lokálnej alebo serverovej inštalácii na OS Windows

Ak používate lokálnu alebo serverovú inštaláciu na OS Windows a zabudnete heslo, môžete si ho obnoviť sami.

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

V

priečinku C:/Program Files (x86)/WinStrom/Service spustite súbor reset_password.bat - otvorí sa príkazový riadok so zoznamom všetkých používateľov z databázy.

Podľa pokynov v príkazovom riadku vypíšte používateľa, ktorého heslo chcete zmeniť, a stlačte kláves Enter. Zobrazí sa nové heslo. Potom ho môžete zmeniť po prihlásení do systému Flexi v časti Nástroje - Zmena hesla.

Did this answer your question?