Ak máte 64-bitový systém Windows, nainštalujte 64-bitovú Javu (Java 8, najnovšia aktualizácia). Pravdepodobne máte nainštalovaný 32-bitový systém, ktorý umožňuje používať len približne 1,2 Gb pamäte.

Did this answer your question?