Fixopia: Nepodarilo sa získať odkaz na nadradenú zložku možnosti

$cz.winstrom.service.WSBusinessRTException

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Táto chyba sa vyskytuje pri lokálnej inštalácii univerzálneho balíka po kliknutí na tlačidlo "Aktivovať bezplatnú licenciu".

Od začiatku roka 2019 už nie je k dispozícii bezplatná licencia, ak požiadate o bezplatnú licenciu na vyskúšanie, budete sa musieť zaregistrovať a objednať si jednu z platených licencií na dočasné testovanie.

Did this answer your question?