Fixopia: Prístup k relácii je teraz odopretý?
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Pravdepodobne bolo pripojenie prerušené, po zopakovaní akcie by malo byť všetko v poriadku.

Ak by sa situácia opakovala, kontaktujte nás.

Did this answer your question?