All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Inštalácia a prevádzka
Databázový príkaz Kill (Zabiť) na nevykonaných procesoch, ktoré sú súčasťou jednej transakcie
Databázový príkaz Kill (Zabiť) na nevykonaných procesoch, ktoré sú súčasťou jednej transakcie

Kill (Zabiť) vráti celú transakciu späť, takže všetky doteraz vykonané činnosti budú zahodené.

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Väčšie transakcie odporúčame vykonávať vtedy, keď vo firme nepracujú žiadni používatelia a je možné počkať na dokončenie transakcie.

Poznámka:

Kill ukončí len jedno konkrétne spojenie, kill -9 vypne celý postgres.

Did this answer your question?