Väčšie transakcie odporúčame vykonávať vtedy, keď vo firme nepracujú žiadni používatelia a je možné počkať na dokončenie transakcie.

Poznámka:

Kill ukončí len jedno konkrétne spojenie, kill -9 vypne celý postgres.

Did this answer your question?