Fixopie: ClassNotFoundException: en.winstrom.vo.WSLokCiselnik

Pri zálohovaní smažky nastala chyba

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chybná informácia znamená, že časť programu nemožno načítať. Konkrétne ide o súbor WSLokCiselnik.class, ktorý sa nachádza v súbore winstrom-core-2020.x.jar v inštalačnom programe Flexi (zvyčajne C:\Program Files (x86)\WinStrom\lib). Súbor winstrom-core-2020.x.jar je pravdepodobne poškodený alebo zablokovaný operačným systémom alebo antivírusom (firewallom).


Možné riešenie Skúste preinštalovať Flexi na serveri:

a) odinštalujte Flexi

b) reštartujte počítač

c) overte, či služba "Winstrom Service"

d) overte, či je inštalačný adresár (InstallDir)

e) nainštalujte Flexi


Na analýzu a riešenie potrebujeme tento súbor a tiež súbor "server-impl.txt".

1. zistite inštalačný adresár z registra - HKLM\\SOFTWARE\\\FlexiInstallDir alebo HKLM\\SOFTWARE\\Wow6432Node\\\FlexiInstallDir

2. v nájdenom adresári vyhľadajte súbor "server-impl.txt"

3. pošlite nám oba súbory - winstrom-core-2020.x.jar a server-impl.txt

Did this answer your question?