Hromadné odomykanie dokumentov

Môžete hromadne odomknúť dokumenty v uzamknutom období

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nanešťastie to v aplikácii nie je možné, po vytvorení zámku na určité obdobie je potrebné dokumenty odomknúť jednotlivo (po nastavení zámku obdobia na "Otvoriť").

Jedinou ďalšou možnosťou by bolo použitie API, kde by sa požadované dokumenty priamo uviedli v požiadavke a použila by sa pre ne akcia="odomknúť", pozri dokumentáciu Zamknúť/odomknúť v API

Did this answer your question?