Prístupy do systému Flexi

Je možné skontrolovať históriu prístupov do systému Flexi a zmien v používateľských účtoch

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nanešťastie nemáme k dispozícii protokolovanie prístupov používateľov.

V prípade interného servera je možné túto skutočnosť zistiť z logu aplikačného servera, bohužiaľ v prípade cloudu táto možnosť nie je k dispozícii.

Did this answer your question?