Nanešťastie nemáme k dispozícii protokolovanie prístupov používateľov.

V prípade interného servera je možné túto skutočnosť zistiť z logu aplikačného servera, bohužiaľ v prípade cloudu táto možnosť nie je k dispozícii.

Did this answer your question?