Ako pridať účtovné obdobie

Ako pridať účtovné obdobie

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Účtovné obdobie zvyčajne trvá 12 kalendárnych mesiacov a vždy nasleduje po predchádzajúcom. Vybrané účtovné obdobie sa nachádza v záhlaví bočnej navigácie.

  1. prístup do ponuky Firma - Zmena alebo pridanie účtovného obdobia,

  2. kliknite na položku Spravovať účtovné obdobia,

  3. kliknutím na tlačidlo Nový vložíte nové účtovné obdobie,

  4. na karte Základné informácie vyplňte pole Skratka, t. j. názov roka, napr. 2018, a dátum Platí od, napr. 1. januára 2018, a dátum Platí do, napr. 31. decembra 2018,

  5. Vyplnenie karty Texty je voliteľné,

  6. uložte nové účtovné obdobie pomocou tlačidla Uložiť a zavrieť.

Did this answer your question?