Prepnutie jazyka

Ako prepnúť jazyk vo webovom rozhraní ABRA Flexi

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Jazyk programu sa nastavuje v úvodnom prihlasovacom okne pod ikonou vlajky. Počas práce v aplikácii nemôžete prepínať jazyk. Rovnaký postup sa uplatňuje aj v aplikácii pre počítače.

Did this answer your question?