Flexi vždy pripojí prílohu PDF a ISDOC, ale v e-mailovom klientovi ju možno odstrániť.

Did this answer your question?